Noul centru de colectare viței la Karpaten Meat TradingThe new calves collection center at Karpaten Meat Trading

La sfârșitului anului trecut s-a finalizat construcția noului grajd Karpaten Meat. Acest grajd este un grajd deschis, construcție din beton cu lemn, cu o capacitate de 500 de bovine. Grajdul acesta va funcționa ca și un centru de colectare viței Angus sau metiș de Angus cu Bălțată Românească. În cadrul acestui grajd va avea loc carantina, cântărirea, vaccinarea și selecția vițeilor răscumpărați ei urmând să fie apoi distribuiți în alte grajduri pentru finisare. La Alțâna unde se află această noua construcție se află mai multe grajduri cu o capacitate totală de 1000 de capete, acest centru fiind a 3 fermă a firmei Karpaten Meat. În fiecare zi de vineri se pot efectua livrări de viței la această fermă, cântărirea și plata se face pe loc. Pentru programare sunați înainte la numărul de telefon -0269/232977.

 Last year Karpaten Meat has completed the construction of a new stable for the new farm destined for fattening cattle. This construction is an open barn, made out of concrete and timber with a capacity to house around 500 cattle. This farm will operate as a collecting center for pure Angus calves or crossbred Angus calves with Romanian Simmental. In this new establishment calves will be quarantined, weighed, vaccinated and selected and than distributed to other stables for their finishing stage of production. Altana farm with all establishments has a total capacity of 1,000 heads, this center being the third of Karpaten Meat stations. Every Friday farmers can deliver calves to this farm. Weighing and payment is made on the delivery. For an appointment please call -0269/232977.