Prima întâlnire a fermierilor din județul Sibiu pentru programul „Încrucișări Bălțată Românească x ANGUS”The first meeting of farmers in the county of Sibiu for the „Crossing program of Romanian Bălţata x ANGUS”Das erste Treffen der Landwirte aus den Kreis Sibiu für „Das Kreuzungsprogramm rumänisches Fleckvieh x Angus”

Vineri, 27 Ianuarie 2012 a avut loc la sediul firmei Karpaten Meat din Marpod, prima întâlnire cu fermieri din județul Sibiu în vederea familiarizării acestora cu tehnologia de creștere a bovinelor de carne rasa ANGUS.

Scopul întâlnirii a fost dezbaterea programului de încrucișări în vederea realizării de contracte cu firma Karpaten Meat pentru preluare de viței rezultați din reproducția Bălțată Românească cu ANGUS.

 

Cooperativa a fost organizată sub patronajul Direcției pentru Agricultură a Județului Sibiu și Camera Agricolă Sibiu. S-a alăturat acestei inițiative și prefectul Sibiului domnul Horațiu Dumitru Răcuciu. Invitați au fost fermierii de pe Valea Hârtibaciului și din Marginimea Sibiului interesați de a trece de la vaca de lapte la cea de carne și de a avea piața de desfacere asigurată.

 

Vinerea aceasta în 3 Februarie 2012 va avea loc o a doua întâlnire din această serie la care invitați vor fi fermieri din zona Mediaș.

 

Scopul întâlnirii a fost dezbaterea programului de încrucișări în vederea realizării de contracte cu firma Karpaten Meat pentru preluare de viței rezultați din reproducția Bălțată Românească cu ANGUS.

 

Cooperativa a fost organizată sub patronajul Direcției pentru Agricultură a Județului Sibiu și Camera Agricolă Sibiu. S-a alăturat acestei inițiative și prefectul Sibiului domnul Horațiu Dumitru Răcuciu. Invitați au fost fermierii de pe Valea Hârtibaciului și din Marginimea Sibiului interesați de a trece de la vaca de lapte la cea de carne și de a avea piața de desfacere asigurată.

 

Vinerea aceasta în 3 Februarie 2012 va avea loc o a doua întâlnire din această serie la care invitați vor fi fermieri din zona Mediaș.

                     

The first meeting of farmers in the county of Sibiu for the „Crossing program of Romanian Bălţata x ANGUS”

 

Friday, January 27, 2012 was held at the headquarters of Karpaten Meat the first meeting with farmers in the county of Sibiu in order to familiarize them with the technology of breeding ANGUS beef cattle. The purpose of the meeting was to discuss the crossing program, to mount the existing Romanian Bălțata with Angus bulls or through artificial insemination and the commitment of Karpaten Meat company to buy the calves resulted from this reproduction according to a contract.


The meeting was organized together with the Department for Agriculture Sibiu and the Agricultural Chamber of Sibiu. Involved in this initiative was also the prefect of Sibiu, Mr. Horatiu Dumitru Răcuciu. Participants at this meeting have been farmers from Hârtibaci Valley and Marginimea Sibiului who were interested to move from milk cows to beef production while having the marketplace secured by Karpaten Meat company.

 

Friday February the 3rd, 2012 a second meeting in the series will take place and farmers from the Medias surroundings will be invited.

 

                 

 

Freitag, 27. Januar, 2012 fand am Sitz der Firma Karpaten Meat in Marpod, dass erste Treffen der Landwirte aus dem Kreis Sibiu statt, um diese mit der Möglichkeit der Angus Rinderzucht vertraut zu machen. Der Zweck des Treffens war die Diskussion über das Kreuzungsprogramm, d.h. bestehendes rumänisches Fleckvieh mit Angus Bullen oder über künstliche Besamung zu kreuzen und die aus der Reproduktion entstandenen Kälber gemäss Vertrag von Karpaten Meat zurück zu kaufen.

 

Das Treffen wurde von der Abteilung des Landwirtschaftsministeriums Sibiu und der Landwirtschaftskammer Sibiu organisiert. Auf dieser Initiative beteiligte sich auch der Präfekt  von Sibiu, Herr Horatiu Dumitru Răcuciu. Eingeladen waren die Landwirte aus den Haarbachtal und aus Marginimea Sibiului. Teilnehmer sind interessiert auf Mutterkuhhaltung und Kälberproduktion umzustellen.

 

 

Freitag 3. Februar 2012 wird das zweite Treffen dieser Art stattfinden. Er werden Landwirte aus Medias und Umgebung teilnehmen.